Privacyverklaring
SUPER HOBBY.BE

https://www.super-hobby.be/

SUPER HOBBY respecteert de privacy van bezoekers van onze website en van de online-shop. De bescherming en het rechtmatig verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is daarom voor ons een belangrijk punt van zorg.

I. Identiteit van de ondernemer :

SUPER HOBBY.BE
PJB Hobby Sp. z o.o.
Ko¼mice Wielkie 781
32-020 Wieliczka (Polen)
+48 12-284-83-28
BTW-identificatienummer : PL683-211-47-40
E-mail: [email protected]

II. Doel van de gegevensverwerking

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens is volledig vrijwillig, maar noodzakelijk voor het plaatsen en afhandelen van een Bestelling.
 2. Wanneer u een bezoek brengt aan de website van SUPER HOBBY, bewaart SUPER HOBBY verschillende gegevens over u, waaronder ook zogenaamde persoonsgegevens.
 3. Persoonsgegevens in de zin van de GDPR zijn individuele gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonsgegevens van de gebruikers die in het kader van dit onlineaanbod worden verwerkt, omvatten in het bijzonder (Uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer, uw gebruikersnaam en uw versleutelde wachtwoord voor het klantenaccount).
 4. Overeenkomstig art. 13 van de GDPR informeren wij u hierbij over de rechtsgrondslag voor de door ons uitgevoerde gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet afzonderlijk is vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, wordt de verwerking voor een of meer van de hieronder vermelde doeleinden uitgevoerd op basis van de wettelijke voorschriften die in elk afzonderlijk geval zijn vermeld:
  1. Uitvoering van onze diensten (in het bijzonder voor de uitvoering van contracten) of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, op uw verzoek (art. 6 par. 1 sub b van de GDPR),
  2. Nakoming van een wettelijke verplichting die op ons rust (art. 6 par. 1 sub c van de GDPR),
  3. Bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden (art. 6, par. 1 sub f van de GDPR), of, indien u ons uw toestemming heeft gegeven, op basis van deze toestemming (art. 6 par. 1 sub a en art. 7 sub f van de GDPR).
 5. Wij zullen uw gegevens slechts zolang opslaan als nodig is voor het betreffende doel van verwerking. Wij slaan uw gegevens op voor contractverwerking tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele vrijwarings- en garantierechten. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de gegevens over de door het handels- en belastingrecht vereiste contractuele verhouding gedurende de wettelijk bepaalde termijnen.

III. Wat zijn uw rechten?

 1. Conform de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u:
  1. toegang krijgen tot al uw gegevens (behoudens bepaalde restricties);
  2. uw gegevens rechtzetten of updaten indien deze fout, onvolledig of verouderd zijn
  3. verzoeken om het behoud van uw gegevens
  4. zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens
  5. verzoeken uw gegevens te verwijderen Dit is geen absoluut recht, want we kunnen ertoe gedwongen worden uw persoonsgegevens te bewaren omwille van wettelijke, gegronde of contractuele redenen
  6. verzoeken om een beperkte verwerking van uw gegevens.
 2. Wanneer u een klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende instantie, de Gegevensbeschermingsautoriteit via: https://www.privacycommission.be/nl/.

IV. De ontvangers van de gegevens

 1. De ontvangers van de gegevens van de Koper kunnen entiteiten zijn die in opdracht van de Verkoper de bestelling verwerken en zich bezighouden met de afhandeling ervan: postorderbedrijven, accountantskantoren, leveranciers van goederen, , leveranciers van informaticaoplossingen, bedrijven die betalingsdiensten leveren, bevoegde overheidsinstanties.

V. Cookies

 1. SUPER HOBBY.BE maakt gebruik van cookies. Dit doen wij op basis van art. 6 par. 1 sub f van de GDPR (rechtmatig belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod).
 2. Een cookie is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om de technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u onze website wenst te raadplegen, raden wij u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.
 3. U kunt uw browser op zo’n manier configureren zodat op uw scherm zal een informatie over cookies verschijnen en zodat u hun installatie op de harde schijf kunt niet toelaten.
 4. U kunt cookies, die op uw computer zijn opgeslagen, aanvaarden, blokkeren of verwijderen door de gepaste instellingen van uw browser.
  Internet Explorer, door te klikken op http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  Safari, door te klikken op http://support.apple.com/kb/ph5042
  Chrome, door te klikken op https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
  Firefox,door te klikken op https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
  Opera, door te klikken op http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
 5. Google Analytics :
  Google Analytics is een dienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google Analytics). Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee Google het gebruik van onze website kan analyseren. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/ ). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van websites en het internet.

23.04.2020

Terug