ALGEMENE VOORWAARDEN (AV)
SUPER HOBBY.BE

https://www.super-hobby.be/

Identiteit van de ondernemer :
SUPER HOBBY.BE
PJB Hobby Sp. z o.o.
Kožmice Wielkie 781
32-020 Wieliczka (Polen)
+48 12-284-83-28
BTW-identificatienummer : PL683-211-47-40
E-mail: [email protected]

I. Toepassing van de Algemene Voorwaarden (AV)

 1. De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de bestellingen via de online shop van SUPER HOBBY. Het contract met de online winkel https://www.super-hobby.be/ is een overeenkomst op afstand.
 2. De verwerking van de verrichtingen en de levering wordt uitsluitend uitgevoerd overeenkomstig deze AV, die de basis vormen voor het geheel van contracten gesloten op basis van de huidige aanbiedingen op https://www.super-hobby.be/ .
 3. De bevestiging van de bestelling door de Klant houdt volledige, onbeperkte en onvoorwaardelijke acceptatie in van deze Algemene Verkoopvoorwaarden(AV) door de Klant, met uitsluiting van elk ander document.
 4. Indien er sprake is van „consumenten“ in deze AV, betreft het natuurlijke personen die een rechtshandeling stellen om redenen die met name vreemd zijn aan hun professionele of zelfstandige activiteiten. De „ondernemers“ daarentegen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, of bedrijven met rechtspersoonlijkheid, die bestellingen plaatsen voor de behoefte van hun commerciële, zelfstandige of vrij beroep activiteit. Zowel de consumenten als de bedrijven worden beschouwd als “klant” in de zin van onderhavige AV.
 5. SUPER HOBBY behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.

II. Producten/Aanbod

 1. De Producten die te koop worden aangeboden zijn de Producten die beschikbaar zijn op het moment van bevestiging en betaling van de bestelling door de Klant.
 2. SUPER HOBBY behoudt zich het recht voor haar aanbod op elk moment te wijzigen door het toevoegen, wijzigen of verwijderen van Producten.
 3. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of het artikel.
 4. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door SUPER HOBBY.
 5. SUPER HOBBY behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder enige motivering, te weigeren in geval van (niet-limitatief) rechtsmisbruik, commercieel gebruik, wederverkoop, abnormale hoeveelheden, uitputting van de voorraad, ongeldig aanbod of bij overmacht.

III. De overeenkomst

 1. De presentatie van de producten op onze online boetiek vormt geen juridisch bindend aanbod maar een vrijblijvende online catalogus. Door op de " Koop " knop te klikken, brengt u een bindend bod tot aankoop uit voor de artikelen in de winkelmand.
 2. De bevestiging van de technische ontvangst van uw bestelling vindt plaats via e-mail naar het door u opgegeven adres, onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen aanvaarding van uw bestelling.
 3. Een juridisch bindende overeenkomst houdende de aankoop van de door u bestelde artikelen ontstaat bij aanvaarding van de bestelling.
 4. De Klant stemt ermee in dat de bevestiging van de bestelling beschouwd wordt als bewijs van het ontstaan van de contractuele relatie met SUPER HOBBY.
 5. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 6. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands.
 7. De uitvoeringstijd voor de bestelling kan voor elk product anders zijn en is afhankelijk van het aantal bestelde producten en wordt duidelijk weergegeven op onze website tijdens de bestelprocedure (onder andere direct onder de knop om je bestelling definitief te bevestigen).
 8. De vermelde uitvoeringstijd houdt er rekening mee dat er bij ontvangst in contanten wordt betaald voor de bestelling of dat de betaling bij vooruitbetaling onmiddellijk wordt verricht. Indien de Klant met vertraging betaalt, kan de uitvoeringstijd veranderen.
 9.  De uitvoeringstijd van de bestelling wordt begrepen als het moment waarop de zending door ons wordt verstuurd, en niet het moment waarop de zending wordt afgeleverd.
 10. Er is geen minimumbedrag voor een bestelling vastgelegd.
 11. Als een zending met betaling bij ontvangst niet wordt aangenomen zonder opgave van redenen, dan behouden we ons het recht voor om bestellingen voor deze Klant enkel nog uit te voeren met vooruitbetaling.
 12. Je kan de bestelling wijzigen of annuleren tot op het moment dat de zending met de bestelde producten vertrekt. Hiervoor kun je contact opnemen met de klantendienst via e-mail, telefoon of het contactformulier op de website.

IV. Betaling

 1. De Prijzen van de producten worden weergegeven in euro.
 2. De geldende prijzen zijn de prijzen op het moment van de bestelling. De vermelde prijzen omvatten het bedrag van de bestelling, de B.T.W, evenals de bijkomende kosten.
 3. De betaling wordt uitsluitend in euro en voor het totaal bedrag van de bestelling uitgevoerd per creditcard, overschrijving , PayPal.
 4. Betaling bij levering is enkel mogelijk bij verzending met het koerierbedrijf UPS.
 5. In het geval van een aankoop per creditcard volgt eerst een (pre-geautoriseerde) reservering van het bedrag bij voltooiing van de bestelling. De belasting van uw creditcardrekening wordt direct na voltooiing van de opdracht uitgevoerd.
 6. Elke betaling via overschrijving moet volledig worden betaald bij bestelling. De bankgegevens van SUPER HOBBY worden aan de klant gecommuniceerd op de bevestigingspagina van de bestelling en per e-mail. In geval de overschrijving niet wordt ontvangen binnen een termijn van drie (3) dagen vanaf bevestiging van de bestelling door de Klant, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.
 7. Als u voor een betaling via PayPal kiest, betaalt u het factuurbedrag door de online leverancier PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5e verdieping, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). U dient ingeschreven te zijn bij PayPal of u vooraf te registreren. Tijdens het bestellingproces wordt u omgeleid naar de website van PayPal en kan u zich identificeren door de toegangsgegevens in te voeren en de betalingsopdracht te bevestigen. De aankoopprijs is onmiddellijk verschuldigd.
 8. SUPER HOBBY behoudt zich het recht voor haar facturen enkel elektronisch te versturen (thans per e-mail).
 9. De eigendom van de koopwaar wordt voorbehouden aan SUPER HOBBY tot integrale betaling van de verkoopprijs.

V. Levering en uitvoering

 1. We proberen uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren normaal binnen de week. Uiterlijk zal de bestelling binnen 30 dagen geleverd worden.
 2. De uitvoeringstijd voor de bestelling kan voor elk product anders zijn en is afhankelijk van het aantal bestelde producten en wordt duidelijk weergegeven op onze website tijdens de bestelprocedure (onder andere direct onder de knop om je bestelling definitief te bevestigen).
 3. De vermelde uitvoeringstijd houdt er rekening mee dat er bij ontvangst in contanten wordt betaald voor de bestelling of dat de betaling bij vooruitbetaling onmiddellijk wordt verricht. Indien de Klant met vertraging betaalt, kan de uitvoeringstijd veranderen.
 4. De uitvoeringstijd van de bestelling wordt begrepen als het moment waarop de zending door ons wordt verstuurd, en niet het moment waarop de zending wordt afgeleverd.
 5. Er is geen minimumbedrag voor een bestelling vastgelegd.
 6. Als een zending met betaling bij ontvangst niet wordt aangenomen zonder opgave van redenen, dan behouden we ons het recht voor om bestellingen voor deze Klant enkel nog uit te voeren met vooruitbetaling.
 7. Je kan de bestelling wijzigen of annuleren tot op het moment dat de zending met de bestelde producten vertrekt. Hiervoor kun je contact opnemen met de klantendienst via e-mail, telefoon of het contactformulier op de website.
 8. Als een artikel niet meer voorradig is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt de bestelling geannuleerd.
 9. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kann worden uitgevoerd, ontvangt de consument of bedrijf hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument of bedrijf heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten op te zeggen.
 10. Voor de consumenten gaat het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de koper bij aflevering van de goederen aan de consument of aan een door deze laatste aangewezen geadresseerde.
 11. De prijslijst met verzendingskosten is te vinden op de pagina (https://www.super-hobby.be/) Verzendingskosten en -voorwaarden.

VI. Wettelijk herroepingsrecht voor de consument

 1. In het kader van de verkoop op afstand beschikt de Klant over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgaaf van redenen.
 2. De herroepingstermijn telt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een derde, andere dan de vervoerder, aangewezen door de consument, materieel bezit neemt van de goederen.
 3. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Voor de terugbetaling gebruiken we de dezelfde wijze van betaling als voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. In geen geval factureren wij bijkomende kosten voor deze terugbetaling. We kunnen dit weigeren tot ontvangst van de goederen of tot ontvangst van verzendbewijs ervan, afhankelijk van welke van de twee data eerder is.
 5. U dient ons de goederen onverwijld of uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de dag waarop u ons informeerde over de verklaring van herroeping terug te zenden (PJB Hobby Sp. z o.o., Kožmice Wielkie 781, 32-020 Wieliczka, Polen, E-mail: [email protected]). De termijn werd nageleefd wanneer u de goederen terugzendt voor verstrijken van de termijn van 14 dagen.
 6. Het recht is niet van toepassing op bevoorradingsovereenkomsten van goederen die geproduceerd dienen te worden volgens de specificaties van de klant of duidelijk dienen te worden aangepast aan uw persoonlijke noden.
  Retouradres:
  SUPER HOBBY.BE
  PJB Hobby Sp. z o.o.
  Kožmice Wielkie 781 32-020 Wieliczka
  Polen

  Opgelet: We nemen geen zendingen in ontvangst waarvoor de portkosten niet zijn betaald.

VII. Garantie

 1. Voor materiele en/ of rechtsgebreken is SUPER HOBBY verantwoordelijk krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 2. Reclamaties dienen eerst aan de klantendienst te worden gemeld via het formulier dat https://www.super-hobby.be beschikbaar is.
 3. Stuur het product waarvoor je een reclamatie indient, samen met het aankoopbewijs en een afdruk van het https://www.super-hobby.be beschikbare reclamatieformulier terug naar het adres:
   SUPER HOBBY.BE
  PJB Hobby Sp. z o.o.
  Kožmice Wielkie 781 32-020 Wieliczka
  Polen
 4. Opgelet: We nemen geen zendingen in ontvangst waarvoor de portkosten niet zijn betaald.

VIII. Overmacht (Force majeure).

 1. Indien er sprake is van een geval van overmacht worden de verplichtingen van SUPER HOBBY hierdoor opgeschort. Deze niet-uitvoering van het contract houdt geen aansprakelijkheid in van SUPER HOBBY. Als het geval van overmacht langer duurt dan een (1) maand, kan SUPER HOBBY de bestelling niet uitvoeren en vindt in voorkomende gevallen terugbetaling aan de Klant plaats voor de betreffende bestelling.

IX. Privacyverklaring

 1. De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacyverklaring Deze maakt deel uit van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Gelieve de Privacyverklaring aandachtig te lezen .

X. Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard door een rechtbank, zal deze ongeldigheid niet leiden tot de nietigheid van de andere clausules, die nog steeds geldig blijven.
 2. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht.
 3. Het internationale verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en elk ander akkoord tussen Staten is niet van toepassing. Deze keuze van toepasselijk recht betekent voor de klant dat de bescherming die hem wordt geboden door de dwingende bepalingen in de lidstaat van de klant (EU of Zwitserland), hem niet kunnen worden ingetrokken.
 4. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.
 5. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

23.04.2020

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan [hier dient de ondernemer zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen
(*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.